RUTE 9 RUTE 10 RUTE 11 RUTE 12
Last ned Rute 9 Last ned Rute 10 Last ned Rute 11 Last ned Rute 12
Koppevegen Greivsneset Fyrdsvegen Vikebygdvegen
Velsvikvegen Løviknesvegen Timbreneset Linavegen
Torvika Furnesvegen Fyrdshaugen Midtun
Haugevegen Hjartåbygdvegen Sunndalsvegen Osgarden
Ulvstadvegen Åsemyra Gjersdalsvegen Årnesvegen
Dalsfjordvegen 1-4196 Reitane Skarevegen Rasmusvegen
Kaivegen Hjartåvegen Høydalsvegen Vidjevegen
Vollane Aldalsvegen Follavegen Bakkelidvegen
Løndalsvegen Austefjordvegen Hamrevegen Krikebøvegen
Nakkevegen Solsida / Kvivsvegen Nedstevegen Bakkelida
Åsevegen Kolfossvegen/Langeneset Vikevegen Hagen
Sæssberget Månanesvegen/Kalvatn Dalevegen Storhagen
Myragjerdet Osdalsvegen Ytre Høydalen Nymarkvegen
Åmelfotvegen Bueidevegen Bjørnesetvegen Fransvegen
Åmelfotdalen Skjåstaddalen Brautavegen Elvavegen
Vassbakkevegen Saure Stigedalsvegen Nylenda
Steinsvikvegen Bjørke Nørdalsvegen Hjellbakkane
Treneset Finnes Bjørkedalseidet Gamletufta
Vestre Dalsbygdvegen Leira  Røvsholen Gjerdsvegen
Dalsbygdvegen Viddal Sagelvsvegen Plassevegen
Myraskogane Elvegata Kilsvegen Uravegen
Ørstavegen 308-380 Ristevegen Straume Bøgardsvegen
Liaskarvegen Andanesvegen Vika Bergshagen
Morkavegen 27-82 Naustvegen Flotevegen Småslåtten
Morkaåsen Rotsetgeila Bakken Bjørnevegen
Morkabrauta Lægdavegen Dalsfjordvegen 4225-4260 Klatrevegen
  Storebakken Iverbogen Nybråtet
  Rotset Fredheimsvegen Bratteberg
  Hans Strøm Vegen Haubakken Høgtunvegen
  Skrivarvegen Råsa Driveklepp
  Rotsetvegen Steinhaugsvegen Botnavegen
  Bøen Vollen Smiebakken
  Bømarka Stigen Nygardsvegen
  Markvegen Sivert Aarflot-vegen Bakkevegen
  Myravegen Morkavegen 1-13 Monsvegen
  Mylnevegen Hjellegjerdet Grønbakken
  Prestegata Olaskogen Sollida
  Sagebakken Kvisla Nedrebøvegen
  Sagvegen Reset Heltnevegen
  Stadionvegen Berknesvegen 20 Grendavegen
  Granheim Rydet Heltnebøen
  Torvmyrvegen   Uravegen
  Rotsetstranda