RUTE 1 RUTE 2 RUTE 3

RUTE 4

Last ned Rute 1 Last ned Rute 2 Last ned Rute 3 Last ned Rute 4
Bondalseidet Dalevegen 176-455 Voldavegen 132-233 Mork
Eidet Brungotvegen Leitemarka Strandgata
Tvergrov Follestaddalen Skytebanevegen Vinjevollvegen
Valset Grøthaugen Osborgvegen Bøvegen
Lida Myra Leitevegen Bakkevegen
Rekkedal Åmdalen Leitelega Prestebrauta
Ville Legene Leitebrauta Sollia
Tryset Brunevegen Oslega Garvargata
Gjerdet Vatne Gardkroken Håkonsgata 71-114
Stokke Hovdenakken Sidekroken Skogvegen
Myrholen Krøvelen Østiplassen Haraldsgata
Årset Åsegotene Rystelega Grepalivegen
Kvistad Melsvegen Mjelkevegen Ørstaheimvegen
Mo, Sæbø Smådalane Oklavegen Nedre Farkvammen
Hustad Haueteigen Oklabakken Øvre Farkvammen
Frøland Grimvegen Oklahøgda Prestegardstunet
Aklestad Osvegen Oklabrauta Prestegardsmarka
Holen Hansholen Osskarvegen Vikegeila
Årskogane Eliholen Kvilestokken Austlidvegen
Rise Andersholen Elvadalen Vikebøen
Skuleplassen Osgeila Skjervhola Berte Kanuttevegen
Øyragata Osholane Skjerva Vallageila
Prestegardsvegen   Rystene Haugegjerdet
Kvievegen   Bøplassen Haugevegen
Sæbønesvegen   Ytrehovdevegen 12-53 Heggjadalen 1-9
Flatnesvegen   Enokmarka Støylevegen
Høgeskjerva   Skulevegen Støylane
Lekneset   Indrehovdevegen Håkonsgata 0 -70
Urke   Industrivegen  
Maude   Sjøvegen  
Øye/Norangsdalen   Sjømyrane  
Bjørdalsbakken   Ytrehovdevegen 58-121  
Bjørdalsvegen   Håskjoldvegen  
    Kleiva  
    Ytrestøylen