Slik brukar du appen:
 
Appen Min Renovasjon har fem hovudfunksjonar:
  • Tømmekalender
  • Sorteringsinformasjon
  • Miljøstasjon
  • Melding til VØR
Gå til Play Butikk eller App Store for å laste ned appen Min renovasjon.
 
 
 

Tips dersom du ikkje får varsel

Telefonen må tillate varsler. Skru på dette enten på telefonen eller direkte via appen.
Telefonen må ha tilgang til WiFi / mobildata ved varsling. Er du for eksempel tom for mobildata og er ein plass utan anna internetttilgang, vil du ikkje motta varsel.
Nokon telefonar tillet ikkje varsel dersom telefonen står i straumsparingsmodus.
 
Generelle tips når Min renovasjon ikke fungerer som det skal
Slett appen og alle data, skru telefonen heilt av (ikkje berre lås skjermen) og start opp telefonen på nytt.
Når du har utført ein restart av telefonen laster du ned appen på nytt og hugs at du må tillate at appen varsler.
 

Ta kontakt med oss på tlf 70 04 86 00 eller e-post: firmapost@vor.no dersom du fortsatt ikkje får varsel på telefonen.