Saker representantskapsmøte onsdag 9. oktober 2019

Saker vert førebels å finne under styremøte onsdag 18. september 2019. Representantskapet skal handsame strategiplan, økonomiplan, budsjett og utvida samarbeid.