Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Siste nyhende

Denne månaden var det konstituering av nytt representantskap for Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS (VØR). Representantskapet er samansett av fire folkevalde frå Volda kommune og fire folkevalde frå Ørsta kommune.

Les mer..
Inger Sandvik Sundnes er valt som ny leiar for reprensetantskapet i VØR. Her saman med avtroppande leiar Jan Henning Egset.

I fjor samla vi inn og tok i mot til saman 7781 tonn med avfall frå private hushaldningar i kommunane Volda og Ørsta. Men kva skjer med avfallet som vi samlar inn og sender vidare?

Les mer..
Uten tittel (14)

Kvar einaste dag oppleve avfallsanlegg rundt om i landet tilløp til brann. Som regel går det heldigvis bra, men dessverre har det vore fleire brannar med alvorlege konsekvensar. Nesten 80% av brannane på gjenvinningsanlegg, med kjent årsak,  skuldast feilsorterte batteri (Kjelde: Norsk Industri).

Les mer..
Batterikampanje_GIF

Kvart år kastar kvar og ein av oss 42 kilo mat som kunne vore ete, i følgje Matvett. Plukkanalyser som VØR har utført i kommunane  Volda og Ørsta syner også at det er veldig mykje matsvinn i våre kommunar. Nesten 50 % av innhaldet i matavfallsdunkane er matsvinn. 

Les mer..
null