Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Finn din tømmekalender

Siste nyhende

Mange av våre kundar har lagt merke til at tømmekalenderen som vart sendt ut for 2022 har nye symbol og andre fargekoder enn tidlegare år. Dette skuldast at det har kome eitt nytt merkesystem for alle dei nordiske landa.  

Les mer..
Rystefeltet2

Vi har følgjande opningstider på miljøstasjonen i Hovdebygda i jula: 

Les mer..
Miljøstasjonen

Fire gongar i året trekk Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS (VØR) ut kartongar med namn og telefonnummer på frå papiret som blir samla inn frå innbyggjarane i kommunane Ørsta og Volda. Ved siste trekning i år vart ein familie frå Ørsta vinnar.

Les mer..
Kristin Ose Velle saman med borna Viljar og Sara

Anne Mette Farstad er konstituert som ny kommunikasjonsleiar hjå VØR. Farstad kjem frå stillinga som driftssjef i same selskap og er dermed godt kjent med avfallsbransjen og VØR sin aktivitet.   Farstad har tidlegare studert økonomi og administrasjonsleiing, i tillegg til to år på lærarstudiet ved høgskulen i Volda. Med ein pedagogisk bakgrunn i ryggsekken, gler ho seg spesielt til å jobbe opp mot born og unge. Farstad viser til at mange av dei gjeldande læreplanane til grunnskulen har kompetansekrav som går spesielt på å lære dei unge om eit ansvarleg og berekraftig forbruk av naturressursar og korleis dei sjølve kan vere med å påverke dette. "Det er i denne generajonen ein kan skape haldningar som varer livet. Det er viktig å nå dei unge på deira arena, anten det er sosiale medier, skulen eller barnehagen." påpeikar Farstad. Den nye kommunikasjonsleiaren oppmodar alle som ønskjer undervisning eller ei omvising på miljøstasjonen til å ta kontakt med henne. Vidare gler ho seg til å informere innyggjarane i Volda og Ørsta kommuner om riktig avfallshandtering og korleis ta gode val for miljøet.

Les mer..
Anne Mette er ny kommunikasjonsleiar i VØR