Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Siste nyhende

VØR søkjer Driftsleiar i 100% fast stilling

Les mer..
Bilde 4[1]

I fjor samla vi inn og tok i mot til saman 7781 tonn med avfall frå private hushaldningar i kommunane Volda og Ørsta. Men kva skjer med avfallet som vi samlar inn og sender vidare?

Les mer..
Uten tittel (14)

Kvar einaste dag oppleve avfallsanlegg rundt om i landet tilløp til brann. Som regel går det heldigvis bra, men dessverre har det vore fleire brannar med alvorlege konsekvensar. Nesten 80% av brannane på gjenvinningsanlegg, med kjent årsak,  skuldast feilsorterte batteri (Kjelde: Norsk Industri).

Les mer..
Batterikampanje_GIF

Kvart år kastar kvar og ein av oss 42 kilo mat som kunne vore ete, i følgje Matvett. Plukkanalyser som VØR har utført i kommunane  Volda og Ørsta syner også at det er veldig mykje matsvinn i våre kommunar. Nesten 50 % av innhaldet i matavfallsdunkane er matsvinn. 

Les mer..
null