Behaldaren min vart ikkje tømt

Ta kontakt med oss via kontaktskjema: Manglande henting av avfall eller melding via appen Min renovasjon. Merk at dunken skal stå framme frå kl 06.00 på hentedag. Dersom dunken ikkje er framsett ved henting, vert dette ikkje rekna som eit avvik.

Vi treng å vite:

  • Kva kommune du bur i
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Kva slags type avfall som ikke er blitt tømt (restavfall, mat, papp/papir/plast eller glas- og metallemballasje)

Behaldaren min er øydelagt

Ta kontakt, så vil vi bytte (evt reparere) behaldaren i løpet av ei vekes tid. Denne servicen vert dekt av renovasjonsgebyret.

Avfallsbehaldaren min er full

Dersom renovatøren ikkje har tømt behaldaren din som avtalt, tar du kontakt med oss og så ordnar vi dette. Dersom behaldaren ofte er full grunna for mykje avfall, kan du enten bestille ekstra tøming, større behaldar eller kjøpe merka sekk til ekstra restavfall. Dette er ekstratenester som du betalar for.

Eg har ikkje plass til plastsekken opp i papirbehaldaren

Dersom du ikkje har plass i papirbehaldaren til plastsekken under kvar tøming, kan du teikne eit plussabonnement der du får ein større behaldar. Det blir ingen auke i gebyret ved bestilling av større papirbehaldar. Du kan også levere plastsekken og ekstra papp og papir til miljøstasjonen kostnadsfritt.

Kva gjer eg med asbest?

Vi tek i mot asbest frå privat hushaldningar kostnadsfritt på miljøstasjonen. Av omsyn til det miljøfarlege støvet er det strenge reglar for levering/mottak. Asbesten skal pakkast i 2-lags plast (tjukkelse 0,2 mm bygningsplast). Plasten må teipast godt igjen slik at støv ikkje kjem ut. Dersom det er større mengder med asbest, må det pakkast på ein pall. Ved bruk av palle er det fint om det leggast ei papplate på pallen før asbesten leggast på. Da unngår vi at det blir hol i plasten når pallen skal løftast av hengaren. Pallar får du på miljøstasjonen.

Korleis bestiller eg behaldar for glas- og metallemballasje

Fyll ut skjema på her: Bestilling behaldar glas- og metallemballasje. Behaldaren medfører ingen gebyrauke. Ved bestilling, gje opp namn og adresse/gards- og bruksnummer. Einebustader får ein behaldar på 140 liter, og sameige får behaldar på 240 liter. Behaldarane vert tømt kvar 13. ande veke.

Eg har selt eigedomen min, kva gjer eg med behaldarane?

Behaldarane følgjer eigedomen og skal stå att til ny eigar. Renovasjonsgebyret vert automatisk overført til ny eigar etter tinglysing. Hugs å seie opp evt. avtalegiro eller e-Faktura.

Kor kastar eg medisinar?

Kasserte medisinar skal leverast til apoteket.

Kvar leverer eg batteri og lyspærer?

Brukte batteri og lyspærer kan du levere til alle type butikkar som sel batteri og lyspærer. Du kan også levere dette på miljøstasjonen.

Kvar skal grasklippar og sykkel kastast?

Vi tek i mot grasklippar og sykkel kostnadsfritt på miljøstasjonen. Det skal leverast i container merka med metall. Hugs å tøme grasklipparen for diesel/bensin og olje før levering.

Går alt i same haugen, sjølv om vi sorterer?

Nei, det som sorterast på VØR blir haldt separat heilt til sluttbehandling, og blir deretter gjenvunne.

Kor mange faktura vert sendt ut i året?

Det vert fakturert 2 gongar per år for 1. halvår og 2. halvår med forfall mars og oktober.

Eg ønskjer avtalegiro / eFaktura, korleis ordnar eg det?

Kontakt banken for oppretting av avtale. eFaktura referanse og kid-nummer for oppretting av avtalegiro finn du på fakturaen frå oss. Har du andre spørsmål angåande avtalegiro / eFaktura, ta kontakt med oss.

Korleis bestiller eg abonnement?

Ta kontakt med oss for å bestille abonnement. Du kan også nytte bestillingsskjemaet Bestill eller endre abonnement.

Korleis skal behaldarane plasserast på hentedag?

Behaldarane skal stå med ein avstand på 1-3 meter frå vegkanten, fritt frå vegg, tre, mur osb. Det skal vere ein avstand på 20 cm mellom behaldarane og dei skal stå med opninga mot bilen.