Her kan du sende inn melding om manglande henting av avfall.

Vi minner om:

  • Dunken skal stå framme frå kl 06.00 på hentedag. Dersom dunken ikkje er framsett ved henting, vert dette ikkje rekna som eit avvik.