Her kan du sende inn melding om manglande henting av avfall.

Vi minner om:

  • Behaldaren skal stå framme frå kl 06.00 på hentedag. Plastsekkar skal leggast opp i papirbehaldar på hentedag. Dersom behaldaren ikkje er framsett ved henting eller det er plassert plastsekkar ved sidan av papirbehaldar, vert ikkje dette rekna som eit avvik.