Kvalifikasjonar:
- Sertifikat klasse C
- Kranførarbevis G8
- Oppdatert kompetansebevis som yrkessjåfør (YSK)
- Meistre norsk munnleg og skriftleg
 
Personlege eigenskapar:
- Evne til å arbeide sjølvstendig
- Serviceinnstilt og kundevenleg 
- Gode samarbeidsevner
- Nøyaktig og påliteleg
 
Det vert også venta at vedkomande er fleksibel i høve til at stillinga kan bli tillagt andre og/eller nye arbeidsoppgåver og rutinar. Vi tilbyr regulerte løns- og arbeidsforhold i eit selskap i utvikling. For stillinga gjeld ordinære tilsettingsvilkår i tråd med lover og reglar og reglement for offentlege tilsette. Det vert trekt 2% til pensjonsordning. 
 
Ved spørsmål om stillinga ta kontakt med Petter Bjørdal på telefon 47458132.

Søknad med CV sendast til firmapost@vor.no innan 28.02.22 og merkast med «Søknad på stilling som sjåfør/fagarbeidar»