Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS er heileigd av Volda og Ørsta Kommunar og har hovudkontor i Hovdebygda. Selskapet har ansvaret for innsamling, mottak og vidaretransport av avfall frå hushaldningane. Selskapet omsette i 2019 for 36 mill kr og har 18 tilsette.

Kunne du tenke deg å vere sommarvikar som sjåfør ved Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS?

Vi søkjer serviceinnstilte personar med førarkort klasse C og YSK (yrkessjåførkompetanse)
som kan arbeide på våre renovasjonsbilar i sommar. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Vikariatet gjeld frå veke 25  t.o.m veke 33.

Ønska kvalifikasjonar:

  • Førarkort klasse C og YSK (yrkessjåførkompetanse)
  • God orden og evne til å yte service.
  • Fleksibel i høve til å takle ulike arbeidsoppgåver.
  • Erfaring som sjåfør

Søknadsfrist er 10.mai. 2020.

Interesserte kan ta kontakt med driftsleiar Anne Mette Farstad på tlf. 474 58 134/70 04 86 00 eller på e-post anne.mette@vor.no.