Leverer du kle og tekstilar til UFF og Fretex, er du med på å redusere mengda restavfall samt bidra til målretta humanitært arbeid. Du kan også ta kontakt med NMS Gjenbruk i Ørsta og Volda og høyre om dei vil ta i mot kleda. 

Det er viktig at tekstilane er reine og tørre. Det som ikkje går til ombruk, blir sendt til materialgjenvinning. Slitte og øydelagde tekstilar/kle gjer seg betre i restavfallet. 

NB! Avfall som vert levert frå container-selskap og firmabilar vert rekna som næringsavfall.

JA

NEI

Kle

Skitne og våte tekstilar/kle (restavfall)

Små tepper

Store tepper (restavfall)

Puter

Slitte og øydelagde sko (restavfall)

Handkle

 

Sko

 

Dyner

 

Sengety

 

Dukar

 

Belte

 

Smykke o.l.

 

Mjuke leiker

 

Gardiner