Leverer du kle og tekstilar til UFF og Fretex, er du med på å redusere mengda restavfall samt bidra til målretta humanitært arbeid.

Det er viktig at tekstilane er reine og tørre. Det som ikkje går til ombruk, blir sendt til materialgjenvinning. Slitte og øydelagde tekstilar/kle gjer seg betre i restavfallet. 

NB! Avfall som vert levert frå container-selskap og firmabilar vert rekna som næringsavfall.

JA

NEI

Kle

Skitne og våte tekstilar/kle (restavfall)

Små tepper

Store tepper (restavfall)

Puter

Slitte og øydelagde sko (restavfall)

Handkle

 

Sko

 

Dyner

 

Sengety

 

Dukar

 

Belte

 

Smykke o.l.

 

Mjuke leiker

 

Gardiner