Etter nyttår, så vert det nye innsamlingsruter for abonnentane våra, der henting av matavfall er inkludert. Desse rutene vil du finne på nettsida vår og i den nye renovasjonskalender som vil verte sendt ut før jul til alle abonnentane våra