Retura Søre Sunnmøre er totalleverandør av avfallsløysingar til næringsliv og private. Bak Retura står erfarne og solide aktørar innan avfallsbransjen, med høg kompetanse og god lokalkunnskap.

Retura tilbyr

  • Planlegging av kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløysingar
  • Innsamling av alle type avfall
  • Uleige av containarar, komprimatorar og presser
  • Transport av avfall
  • Rapportering / statistikk / dokumentasjon
  • Godkjend avfallshandsaming
  • Tryggleiks-makulering av papir

For leige av container, gå inn på nettsida til Retura Søre Sunnmøre.