Audhild hjelper deg blant anna å få sortert det farlege avfallet du har med deg. 

Vi vil også minne om opningstidene på miljøstasjonen framover:

Mandag til fredag kl 08.00-15.30
Tysdag kl 08.00-19-00