Gebyrliste for levering av avfall for privat hushaldning 2019

    Eks mva            Inkl  mva
Restavfall (grovavfall) kr 2,00      2,50
Blanda restavfall kr 2,00   2,50
Mat-/våtorganisk avfall kr 2,00   2,50
Trevirke kr 1,20    1,50
Isopor (per kubikk) kr 40,00    50,00
Impregnert tre (kreosot eller CCA/CA) kr 0,00    0,00
Asbest (inntil 1 000 kg) * kr 0,00   0,00
Metall kr 0,00   0,00
Farleg avfall og elektisk avfall (EE-avfall) kr 0,00   0,00
Hageavfall ** kr 0,00   0,00
Gummi kr 0,00   0,00
Papir til makulering kr 5,20   6,50
Avfallssekkar (per stk) kr 70,40   88,00
Minstepris - for restavfall og trevirke (0-20 kg)             kr 40,00   50,00
  Gebyr per kg.
* Farleg avfall: Private hushaldning kan levere inntil 1 000 kg farleg avfall pr år kostnadsfritt.
** Gjeld kvist, gras og lauv frå hagen. Greiner med maks diameter 25 cm. Ikkje røter eller sagflis som er trevirke.
NB! Avfall som vert levert frå container-selskap og firmabilar vert rekna som næringsavfall
 

Dette kan du levere på miljøstasjonen:

• Papir og papp
• Isopor
• Drikkekartongar
• Restavfall
• Tekstilar
• Hushaldningsavfall
• Gips og isolasjon
• Kvitevarer
• Reint trevirke
• Emballasjeplast
• Kreosotstolpar
• Impregnert trevirke
• Metall
• Asbest
• Hageavfall
• Elektrisk og elektronisk avfall
• Glas- og metallemballasje
• PCB og klorparafin vindauge
• Dekk med / utan felg
• Farleg avfall
• Uorganisk materiale (t.d. porselen, fliser og lecablokker)