Gebyrliste for levering av avfall for privat hushaldning 2020

    Eks mva            Inkl  mva
Restavfall (grovavfall) kr 2,00      2,50
Blanda restavfall kr 2,00   2,50
Mat-/våtorganisk avfall kr 2,00   2,50
Trevirke kr 1,44    1,80
Isopor (per kubikk) kr 40,00    50,00
Impregnert tre (kreosot eller CCA/CA) * kr 0,00    0,00
Asbest * kr 0,00   0,00
Metall kr 0,00   0,00
Farleg avfall og elektisk avfall (EE-avfall) * kr 0,00   0,00
Hageavfall ** kr 0,00   0,00
Gummi kr 0,00   0,00
Papir til makulering kr 5,20   6,50
Avfallssekkar (per stk) kr 70,40   88,00
Minstepris - for restavfall og trevirke (0-20 kg)             kr 40,00   50,00
Lån av hengar kr 160,00   200,00

Gebyr per kg.

* Farleg avfall: Private hushaldning kan levere inntil 1 000 kg farleg avfall pr år og inntil 500 kg PCB-haldige isolerglas pr år kostnadsfritt.
** Gjeld kvist, gras og lauv frå hagen. Greiner med maks diameter 25 cm. Ikkje røter eller sagflis som er trevirke.
 
Ved levering av fritidsbåtar må ferdig utfylt skjema frå Miljødirektoratet følgje med. For meir informasjon sjå her: Kasserte fritidsbåtar.
 
NB! Avfall som vert levert frå container-selskap og firmabilar vert rekna som næringsavfall
 
MINI GJENBRUKSSTASJON PÅ GRODÅS - HORNINDAL 2020
 
    Eks mva   Inkl mva
Personbil inntil 1 m3 kr 80,00   100,00
Tilhengar eller varebil 1-2 m3 kr 120,00   150,00
Tilhengar eller varebil 2-4 m3 kr 240,00   300,00
Tilhengar eller varebil 4-6 m3 kr 360,00   450,00

Levering av volum over 6 m3 til gjenbruksstasjon på Grodås, berre etter avtale.

OPNINGSTIDER GRODÅS

Tysdag                                kl. 15.00 - 17.00

Siste tysdag i månaden      kl. 15.00 - 18.00

Dette kan du levere på miljøstasjonen i Hovdebygda:

• Papir og papp
• Isopor
• Drikkekartongar
• Restavfall
• Tekstilar
• Hushaldningsavfall
• Gips og isolasjon
• Kvitevarer
• Reint trevirke
• Emballasjeplast
• Kreosotstolpar
• Impregnert trevirke
• Metall
• Asbest
• Hageavfall
• Elektrisk og elektronisk avfall
• Glas- og metallemballasje
• PCB og klorparafin vindauge
• Dekk med / utan felg
• Farleg avfall
• Uorganisk materiale (t.d. porselen, fliser og lecablokker)