Gebyrliste for levering av avfall for privat hushaldning 2020

    Eks mva            Inkl  mva
Restavfall (grovavfall) kr 2,00      2,50
Blanda restavfall (hushaldningsavfall) kr 2,00   2,50
Mat-/våtorganisk avfall kr 2,00   2,50
Trevirke kr 1,44    1,80
Papp og papir kr 0,70   0,88
Isopor (per kubikk) kr 40,00    50,00
Impregnert tre (kreosot eller CCA/CA) * kr 0,00    0,00
Asbest * kr 0,00   0,00
Isolasjon kr 2,00   2,50
Uorganisk materiale (keramikk,porselen, glas) kr 2,00   2,50
Metall kr 0,00   0,00
Farleg avfall og elektisk avfall (EE-avfall) * kr 0,00   0,00
Hageavfall ** kr 0,00   0,00
Gummi kr 0,00   0,00
Emballasjeplast kr 0,00   0,00
Papir til makulering kr 5,20   6,50
Merka avfallssekkar (per stk) kr 74,40   93,00
Minstepris - for restavfall og trevirke (0-20 kg)             kr 40,00   50,00
Leige av hengar kr 160,00   200,00

Gebyr per kg.

* Farleg avfall: Privat hushaldning kan levere inntil 1 000 kg farleg avfall pr år og inntil 500 kg PCB-haldige isolerglas pr år kostnadsfritt.
** Gjeld kvist, gras og lauv frå hagen. Greiner med maks diameter 25 cm. Ikkje røter eller sagflis som er trevirke.
 
Ved levering av fritidsbåtar må ferdig utfylt skjema frå Miljødirektoratet følgje med. For meir informasjon sjå her: Kasserte fritidsbåtar.
 
NB! Avfall som vert levert frå container-selskap og firmabilar vert rekna som næringsavfall
 

Opningstider Hovdebygda

Sjå opningstider her: Opningstider miljøstasjonen Hovdebygda

Dette kan du levere på miljøstasjonen i Hovdebygda:

• Papir og papp
• Isopor
• Drikkekartongar
• Restavfall
• Tekstilar
• Hushaldningsavfall
• Gips og isolasjon
• Kvitevarer
• Reint trevirke
• Emballasjeplast
• Kreosotstolpar
• Impregnert trevirke
• Metall
• Asbest
• Hageavfall
• Elektrisk og elektronisk avfall
• Glas- og metallemballasje
• PCB og klorparafin vindauge
• Dekk med / utan felg
• Farleg avfall
• Uorganisk materiale (t.d. porselen, fliser og lecablokker)

 

MINI-GJENBRUKSSTASJON PÅ GRODÅS

 
 
    Eks mva   Inkl mva
Personbil inntil 1 m3 kr 80,00   100,00
Tilhengar eller varebil 1-2 m3 kr 120,00   150,00
Tilhengar eller varebil 2-4 m3 kr 240,00   300,00
Tilhengar eller varebil 4-6 m3 kr 360,00   450,00

Levering av volum over 6 m3 til gjenbruksstasjon på Grodås, berre etter avtale.

Opningstider Grodås

Sjå opningstider her: Opningstider miljøstasjonen Grodås

 

Dette kan du levere på miljøstasjonen på Grodås:

  • Grovavfall
  • Metall
  • Papp, papir og plastemballasje
  • Farleg avfall i raudeboks og mindre mengder farleg avfall (lysrøyr, batteri, lim, lakk, måling, reingjeringsmiddel osv)
  • Trevirke
  • Gips
  • Uorganisk materiale (keramikk,porselen, glas, leca, stein)
  • Elektrisk avfall
  • Avkapp av impregnert trevirke

Større fraksjonar slik som hageavfall, kvitevarer, større elektronikkvarer, impregnert trevirke, isolasjon og asbest (eternitt plater) må leverast på miljøstasjonen i Hovdebygda.  

Både små og store elektronikk varer kan ein også levere til elektronikk forretningar.

Kart til Miljøstasjonen i Hovdebygda og Grodås