Du er hjartelig velkommen til å levere dette på miljøstasjonen, så tek vi hand om det. Ein bonus er at det første du møtar er denne blide tausa. Om du har spørsmål om kvar dei ulike tinga skal leverast, så forklarar Julie deg vegen.