Vi har frå i morgon 04.03.2023 av open miljøstasjon i Hovdebygda kvar laurdag frå kl 09.00-12.00. Desse opningstidene varer fram til 1. november (utanom juli månad).
Velkommen!