Avfall som sjølv i små mengder kan gjere stor skade på miljø, menneske og dyr, blir definerte som farlig avfall. Det er viktig at farleg avfall ikke kjem ut i naturen, men blir levert på miljøstasjonen eller mottak, slik at det kan handsamast og prosesserast på ein forsvarleg måte.

Raud boks
I den raude boksa kan du oppbevare farleg avfall og små-elektriske artiklar.

JA TAKK

NEI TAKK

Lyspærer/sparepærer Restavfall
Olje- og oljeprodukt Medisinar (til apoteket)
Røykvarslarar Dynamitt, patroner og fyrverkeri (til politiet)
Maling, lim og lakk Spikar og skruar
Mobiltelefonar Sprøytespissar
Hårfønarar Tekstilar
Spraybokser Syltetøyglass
Batteri Majonestubar
Kvikksølvtermometer Keramikk
Reingjeringsmiddel Videokasettar
Toner og blekkpatronar Malefiller og tørka malekostar

Større farleg avfall som skal leverast inn til mottak / miljøstasjon er til dømes:

 • Måling, lim og lakk
 • Olje, oljefilter, oljefiller og andre oljehaldige produkt
 • Løysemiddel som white sprite, tynnar, neglelakkfjernar
 • Reingjeringsmiddel som t.d. salmiakk
 • Bilbatteri og andre oppladbare batteri som t.d. knappecellebatteri
 • Trykkimpregnert trevirke (frå feks. terassar)
 • Kreosotimpregnert trevirke (telefonstolpar og jerbanesvillar)
 • Eternitt (asbesthaldig materiale rundt t.d. oljefyrar og frå tak). Må pakkast i 2 lags plast (tjukkelse 0,2 mm bygningsplast) og teipast godt. Les meir om levering av asbest i Sorteringsguiden.
 • Isolerglas som innheld farleg avfall
  • Norske isolerglas frå 1965-1975 inneheld PCB
  • Utenlandske glas produserte til og med 1979
  • Isolerglas produserte seinare enn 1975 kan innehalde klorparafinar
  • Merk at glas som er merka med “Thermopane” ikkje inneheld PCB.
 • Golvbelegg (med ftalat)

I tillegg inneheld elektriske- og elektroniske produkt (EE-avfall) farleg avfall. Stoffa er tunge å bryte ned, dei vert lagra lenge i menneske og dyr og er kreftframkallande. Mykje EE-avfall hamnar desverre i restavfallet heime i staden for å verte leverte til forsvarleg mottak.

1000 kg farleg avfall pr år

Private hushaldning kan levere inntil 1 000 kg farleg avfall pr år og inntil 500 kg PCB-haldige isolerglas pr år kostnadsfritt.

Eksempel på elektroavfall:

 • Kjøleskap og komfyrar
 • TV og radio
 • Datamaskinar, dataspel, mobiltelefonar
 • MP3-spelarar, elektriske tannbørstar, klokker
 • Elektriske leiker og blinkesko
 • Lysrør og sparepærer
Farleg avfall symbol
Typisk farleg avfall symbol. Sjå etter desse merka på produktet

Er du i tvil om avfallet ditt er er farleg?

Slik kastar du farleg avfall

All innlevering av farleg avfall frå private hushaldningar er gratis. Farleg avfall skal så langt som råd leverast i originalemballasje eller merkast med innhald. Pass på at flytande farleg avfall er godt emballert. Du kan levere inn farleg avfall på tre måter:

 1. På miljøstasjonen
 2. På innsamling som vi har rundt om i kommunane
 3. Hos forhandlar

Hos forhandlar

EE-avfall kan du også levere tilbake til forhandlar, enten der du kjøpte vara eller til ein annan butikk som sel same type produkt. Du treng med andre ord ikkje å ha kjøpt vara akkurat der du leverer den inn, og forhandlaren treng ikkje å føre akkurat det merket. Du treng heller ikkje å kjøpe noko nytt når du leverer. Forhandlarar av elektriske- og elektroniske produkt har plikt til å ta imot EE-avfall gratis.