Kunne du tenke deg å vere vikar/ekstrahjelp ved miljøstasjonen til Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS? 

VØR ser etter søkarar med desse kvalifikasjonane:

  • Nøyaktig og ryddig.
  • Serviceinnstilt og kundevenleg.
  • Gode samarbeidsevne.
  • Kunne jobbe sjølvstendig.
  • Evne til å sette seg inn i gjeldande lovar og reglar.
  • Gode norskkunnskapar (både skrifteleg og munnleg).
  • Førerkort klasse B

Arbeidsoppgåver:

  • Rettleiing ovanfor kundar som levera avfall til miljøstasjonen.
  • Sortering av ulike typer avfall.
  • Ulike oppgåver knytt til miljøstasjonen og den daglege drifta.

Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Interesserte kan ta kontakt med driftsleiar Anne Mette Farstad på tlf. 47458134/70048600 eller på e-post anne.mette@vor.no