Sjå forskrifter for Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS på Lovdata her: 

Forskrift for handsaming mv. av avfall og slamtømming, Volda og Ørsta kommunar, Møre og Romsdal