Løyve til drift av omlastingsstasjon og til etablering og drift av sorteringsanlegg for grovavfall i Hovdebygda. 

Løyve til mellomlager for avvatna slam i Alida. 

Løyve til mottak, sortering og mellomlagring av ordinært avfall og kompostering av hageavfall - Melsgjerdet

 

Loyve-Miljostasjonen-1997_812.pdf

Loyve-Alida1991_810.pdf

Loyve-Melsgjerdet-2017_814.pdf