Kvalifikasjonar:

  • Sertifikat klasse C
  • Oppdatert kompetansebevis som yrkessjåfør (YSK)
  • Meistre norsk munnleg og skriftleg

 

Personlege eigenskapar:

  • Evne til å arbeide sjølvstendig
  • Serviceinnstilt og kundevenleg
  • Gode samarbeidsevner
  • Nøyaktig og påliteleg

 

Det vert også venta at vedkomande er fleksibel i høve til at stillinga kan bli tillagt andre og/eller nye arbeidsoppgåver og rutinar. 

Vi tilbyr regulerte løns- og arbeidsforhold i eit selskap i utvikling. For stillinga gjeld ordinære tilsettingsvilkår i tråd med lover og reglar og reglement for offentlege tilsette. Det vert trekt 2% til pensjonsordning. 

Ved spørsmål om stillinga ta kontakt med Ove Myklebust på telefon 94454233.

Søknad med CV sendast til firmapost@vor.no innan 21.08.22 og merkast med «Søknad på stilling som sjåfør / anleggsarbeidar».