Trevirke som er mala, lakka og med spiker i, kan du levere som trevirke. Impregnert trevirke skal sorterast som farleg avfall og leverast i eigen container.

JA

NEI

Sponplater

Dører med glas (brennbart restavfall)

Treplankar (reint og med spiker og måling)

Impregnert trevirke (farleg avfall)

Parkett

Laminat (brennbart restavfall)

Tarkett

Baderomsplater (brennbart restavfall)

Møblar i tre

Sofa (brennbart restavfall)

Pallar (også europallar)

Trerøter (ikkje-brennbart restavfall)

Trestammar over 25 cm diameter

Hageavfall

Sagflis/mask

 

Huntonittplater

 

Bordkledning