Behaldaren min vart ikkje tømt

Ta kontakt med oss på telefon eller send inn melding via kontaktskjema. Vi treng å vite: 

  • Kva kommune du bur i
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Kva slags type avfall som ikke er blitt tømt (restavfall, matavfall, papiravfall eller glas- og metallemballsje). Vi minner om at plastsekken skal vere opp i papirbehaldar på hentedag.

Behaldaren min er øydelagt

Ta kontakt, så vil vi bytte (evt reparere) behaldaren i løpet av ei vekes tid. Denne servicen vert dekt av renovasjonsgebyret.

Avfallsbehaldaren min er full

Dersom renovatøren ikkje har tømt behaldaren din som avtalt, tar du kontakt med oss og så ordnar vi dette. Dersom behaldaren ofte er full grunna for mykje avfall, kan du enten bestille ekstra tøming, større behaldar eller kjøpe merka sekk til ekstra restavfall. Dette er ekstratenester som du betalar for.

Eg har ikkje plass til plastsekken opp i papirbehaldaren

Dersom du ikkje har plass i papirbehaldaren til plastsekken under kvar tøming, kan du teikne eit plussabonnement der du får eit hakk større papirbehaldar enn restavfallbehaldaren din. Det blir ingen auke i gebyret ved bestilling av større papirbehaldar. Du kan også levere plastsekken til miljøstasjonen kostnadsfritt.

Kva gjer eg med asbest?

Vi tek i mot asbest frå privat hushaldningar kostnadsfritt på miljøstasjonen. Av omsyn til det miljøfarlege støvet er det strenge reglar for levering/mottak. Asbesten skal pakkast i 2-lags plast (tjukkelse 0,2 mm bygningsplast). Plasten må teipast godt igjen slik at støv ikkje kjem ut. 

Dersom det er større mengder med asbest, må det pakkast på ein pall. Ved bruk av palle er det fint om det leggast ei papplate på pallen før asbesten leggast på. Da unngår vi at det blir hol i plasten når pallen skal løftast av hengaren. Pallar får du på miljøstasjonen.

Eg har selt eigedomen min, kva gjer eg med behaldarane?

Behaldarane følgjer eigedomen og skal stå att til ny eigar. Renovasjonsgebyret vert automatisk overført til ny eigar etter tinglysing. Hugs å seie opp evt. avtalegiro eller e-Faktura.