Gebyrliste for levering av avfall for privat hushaldning 2022
Hovdebygda miljøstasjon

  Eks mva           Inkl  mva
Brennbart restavfall  kr 2,00       kr 2,50
Ikkje-brennbart restavfall (keramikk, porselen, glas)   kr 2,00 kr 2,50
Mat-/våtorganisk avfall kr 2,00 kr 2,50
Trevirke kr 1,44   kr 1,80
Papir kr 0,70 kr 0,88
Isopor (per kubikk) kr 40,00   kr 50,00
Gips kr 2,00 kr 2,50
Isolasjon kr 2,00 kr 2,50
Papir til makulering kr 5,20 kr 6,50
Merka avfallssekkar (per stk) kr 80,00 kr 100,00
Minstepris - for restavfall og trevirke (0-20 kg)  kr 40,00 kr 50,00
Leige av hengar for transport av avfall kr 160,00 kr 200,00
Dekk med felg kr 2,00 kr 2,50
Dekk utan felg kr 0,00 kr 0,00
Papp kr 0,00 kr 0,00
Impregnert tre (kreosot eller CCA/CA) * kr 0,00     kr 0,00
Asbest * kr 0,00 kr 0,00
Emballasje av glas og metall kr 0,00 kr 0,00
Emballasjeplast kr 0,00 kr 0,00
Tekstil kr 0,00 kr 0,00
Metall kr 0,00 kr 0,00
Farleg avfall og elektisk avfall (EE-avfall) * kr 0,00 kr 0,00
Hageavfall ** kr 0,00 kr 0,00

Gebyr per kg.

* Farleg avfall: Privat hushaldning kan levere inntil 1 000 kg farleg avfall pr år og inntil 500 kg PCB-haldige isolerglas pr år kostnadsfritt.
** Gjeld kvist, gras og lauv frå hagen. Greiner med maks diameter 25 cm. Ikkje røter eller sagflis som er trevirke.
 
Ved levering av fritidsbåtar må ferdig utfylt skjema frå Miljødirektoratet følgje med. For meir informasjon sjå her: Kasserte fritidsbåtar.
 
NB! Avfall som vert levert frå container-selskap og firmabilar vert rekna som næringsavfall
 

 

Gebyrliste for levering av avfall for privat hushaldning 2022
Grodås Miljøstasjon

    Eks mva   Inkl mva
Personbil inntil 1 m3 kr 80,00   100,00
Tilhengar eller varebil 1-2 m3 kr 120,00   150,00
Tilhengar eller varebil 2-4 m3 kr 240,00   300,00
Tilhengar eller varebil 4-6 m3 kr 360,00   450,00

Levering av volum over 6 m3 til gjenbruksstasjon på Grodås, berre etter avtale.