Isolasjonsmateriale skal leverast i eigen konteiner på miljøstasjonen. Isolasjon skal ein sortere reint eller i eigen sekk i konteiner.

JA

NEI

Glasull (Glava)

Isolasjon med EPS

Steinull (Rockwool) 

Isolasjon med farleg avfall

Mineralull