Innsamling av ymse farleg avfall

Oversikt over innsamlingspunkt i Ørsta Kommune

Alle abonnentar vil få ein SMS frå oss ei tid før innsamlingaksjonen tek til i deira bygd. Både private hushald og fritidshus blir oppmoda til å ta med seg raudeboksa og få denne tømt hos renovatørane som vil stå klare på ein bestemt stad og tidspunkt.  I tillegg til raudeboksen kan ein til dømes ta med seg restar av spillolje, bil- og traktorbatteri, gamle målingrestar, småelektrisk avfall osv. Olje og drivstoff må vere emballert. Vi tek ikkje imot større elektriske gjenstandar, asbest og impregnert trevirke. Dette må leverast gratis på miljøstasjonen i Hovdebygda. Opningstider finn du her.

Har du ikkje moglegheit til å møte til tidspunktet i di bygd, kan du møte opp på eit av dei andre punkta tidlegare eller seinare på dag. Vi minner om at ein kan levere farleg avfall og tømme raudeboksa si på miljøstasjonen heile året.

 

OVERSIKT OVER INNSAMLINGSPUNKT OG TIDSPUNKT

Ørsta kommune

Stad

Dato

Klokkeslett

Follestaddalen (ved samfunnshuset)

08.10.19

11.00-11.30

Store-Standal (ved ferjekaia)

08.10.19

12.30-13.00

Nordre-Vartdal (ved gamle fabrikken)

08.10.19

14.00-14.30

Barstadvik (ved skulen)

08.10.19

16.30-17.00

Søre-Vartdal (ved MC-deler)

08.10.19

17.30-18.15

 

 

 

Øye (ved brannstasjonen)

10.10.19

11.00-11.30

Urke (ved butikken)

10.10.19

11.45-12.15

Rekkedal (ved skulen)

10.10.19

13.45-14.15

Sæbø (ved brannstasjonen)

10.10.19

16.15-17.00

 

 

Oversikt over innsamlingspunkt i Volda kommune

Volda kommune

Stad

Dato

Klokkeslett

Bjørke (ved Tussa)

14.10.19

11.00-11.30

Kalvatn ( Bussh.pl. v. E-39)

14.10.19

12.00-12.30

Fyrde. Ved Samhald

14.10.19

13.30-14.00

Folkestad (ved butikken)

14.10.19

16.20-17.05

 

 

 

Dalsbygda (kryss Dalsfj.vg Dalsbygdvg.)

15.10.19

10.30-11.00

Steinsvika (Olivinkaia)

15.10.19

11.30-12.00

Dravlaus (busslomme ved skulen)

15.10.19

13.00-13.30

Velsvika (busslomme)

15.10.19

14.00-14.15

Lauvstad (ved f.kaia)

15.10.19

17.00-17.40

 

 

 

Bjørkedalen (V. St.vv garasje)

18.10.19

11.00-11.30

Straumshamn (ved kaia)

18.10.19

12.15-12.45

Høydal (ved fabrikken)

18.10.19

13.45-14.15