Farleg avfall er avfall som inneheld helse – og miljøfarlege stoff. Dette er avfall som det er ekstra viktig blir levert som eigen fraksjon til godkjente mottak som VØR er. Farleg avfall kan gjere stor skade om det hamnar på avvege, for eksempel i naturen eller i restavfallet.

Ved farleg avfall aksjonane vår (og på miljøstasjonen) kan privatpersonar gratis levere:

  • Alle typar lysrøyr og lyspærer
  • Sprayboksar (tomme og med innhald)
  • Maling, lim og lakk
  • Bilbatteri og mindre batteri
  • Restar frå kjemikalie- og reinhaldsprodukt
  • Løysemiddel
  • Olje og drivstoff
  • Småelektrisk avfall som til dømes: batterileiker, lampar, mobiltelefon, ladarar,data etc.

Det er viktig at flytande avfall er godt emballert, og gjerne i originalemballasjen med faremerking på. Er de usikker på om noko er farleg avfall, spør gjerne våre operatørar ute på aksjonane eller på miljøstasjonane vår. 

NB! Trykkimpregnert trevirke, asbest og vindauge som inneheld PCB og klorparafiner er farleg avfall som må leverast på miljøstasjonen i Hovdebygda. Privatpersonar kan levere inntil 1000kg farleg avfall gratis per år. 

Nedanfor finn de oversikt over kva bygder vi kjem til i haust, og dato for når vi er der.  

Ørsta kommune

Dato

Klokkeslett

Øye (ved brannstasjonen)

19.09.22

11.00-11.30

Urke (ved butikken)

19.09.22

12.00-12.30

Rekkedal (ved skulen)

19.09.22

13.30-14.00

Standal (ved ferjekaia)

Utsatt

 

Trandal (ved ferjekaia)

Utsatt

Sæbø (ved brannstasjonen)

19.09.22

17.00-17.45

Follestaddalen (ved samfunnshuset)

21.09.22

14.30-15.00

Åmdalen (ved Tussa)

21.09.22

15.30-16.00

Barstadvika (ved butikken)

21.09.22

17.00-17.30

Nordre-Vartdal (ved gamle fabrikken)

21.09.22

18.00-18.30

Søre-Vartdal (ved tidl. MC-deler)

21.09.22

19.00-19.45

Volda kommune

Dato

Klokkeslett

Høydalen (ved fabrikken)

22.09.22

14.00-14.30

Straumshamn (ved gamle butikken)

22.09.22

15.15-15.45

Bjørkedalen (ved Statens Vegvesen)

22.09.22

16.15-16.45

Folkestad (ved butikken)

22.09.22

17.15-18.00

Bjørke (ved Tussa)

26.09.22

13.00-13.30

Kalvatn (ved busshaldeplassen)

26.09.22

14.00-14.30

Fyrde (ved gamle butikken)

26.09.22

15.00-15.30

Grodås (ved miljøstasjonen)

26.09.22

16.00-18.00

Dalsbygda  (ved kryss Dalsfjordv. og Dalsbygdv. )

28.09.22

14.30-15.00

Steinsvika (ved kontainer for fritidsb.)

28.09.22

15.30-16.00

Dravlaus (ved busslomma v/Dalsfjord skule)

28.09.22

16.30-17.00

Velsvika (ved busslomma)

28.09.22

17.30-17.50

Lauvstad (ved ferjekaia)

28.09.22

18.15-19.00

Grodås (ved miljøstasjonen)

03.10.22

16.00-18.00