Kunn glas- og metallemballasje

Glas- og metallemballasje skal reingjerast og tørkast. Ta av korkar og lok og skyl glaset og metallemballasjen i kaldt vatn. 

Merk at det berre er emballasje av glas og metall som skal i den gule behaldaren. Sjå under loket kva type glas og metall som er emballasje. Glas- og metallemballasjen skal leggast laust ned i behaldaren, den skal ikkje pakkast inn i plastsekkar.

NB! Avfall som vert levert frå container-selskap og firmabilar vert rekna som næringsavfall.

Glas- og metallemballasjen blir samla inn kvar 13. veke hjå abonnentane. Har du ikkje eigen behaldar for glas- og metallemballasje? Det kan du bestille her.

Kva kan eg sortere som glas- og metallemballasje?

Ja

Glasflasker
Kosmetikkglas
Vin- og spritflasker
Hermetikkboksar
Metallok og -korker
Telyshaldar metall
Syltetøyglas
Aluminiumsfolie/former
 
 

Nei

Eldfaste former (restavfall)
Spikar (metall)
Drikkeglas (restavfall)
Porselen (restavfall)
Keramikk (restavfall)
Telyshaldar plast (restavfall)
Steikepanner (metall)
Vindaugsglas (restavfall)
Gryter (metall)
 
Gjenvinningsprosessen av glasemballasje

Kva skjer med glas- og metallemballasjen?

Glas- og metallemballasje blir levert til Norsk Glassgjenvinning i Fredrikstad for finsortering. Metallemballasjen blir smelta om til nye produkt. Glaset blir til ny glasemballasje og blir brukt til bl.a. isolasjon og glasbetong.

 

 

Kvifor sorterer vi glas-og metallemballasje?

Både glas- og metallemballasje blir til noko nytt. Glaemballasje kan gjenvinnast i det uendelege. Utvinning av metallemballasje er særs ressurskrevjande og vi vinner på å utnytte ressursane våre fleire gongar. Metallemballasje er noko av det lettaste å gjenvinne og er særs energisparande samanlikna med å utvinne nytt metall. Når ein til dømes gjenvinner aluminium, treng ein kunn 5% av energien det tek å utvinne nytt aluminium. Eit døme er at ein gjenvunnen makrell i tomatboks sparar like mykje energi som det tek å tv-en på i 3 timar! På denne måten unngår vi energisløsing, samtidig som vi sparar klimaet for CO2 utslepp.

 

Takk for ditt bidrag!