På miljøstasjonen kan du levere tørr gips i eigen konteiner. GIpsen kan leverast i heile og halve plater samt store og små bitar.

Gipsen kan inneholde tapet, glasfiberstrie, måling og skruar.

Vi tek ikkje imot gips med innhald av anna avfall som til dømes stålskinner, fliser, plast, trevirke og isolasjon.

Det er viktig at gipsen er tørr på grunn av vidare materialgjenvinningsprosess.