Kun emballasje av glas/metall

Emballasje av glas/metall skal reingjerast og tørkast. Ta av korkar og lok og skyl emballasjen i kaldt vatn. 

Merk at det berre er emballasje av glas/metall som skal i den gule behaldaren. Sjå under loket kva type glas og metall som er emballasje. Emballasje av glas/metall skal leggast laust ned i behaldaren, den skal ikkje pakkast inn i plastsekkar.

Emballasje av glas/metall blir samla inn kvar 13. veke hjå abonnentane.

NB! Avfall som vert levert frå container-selskap og firmabilar vert rekna som næringsavfall.

 

Kva kan eg sortere som emballasje av glas/metall?

JA TAKK

NEI TAKK

Glasflasker Eldfaste former (uorganisk avfall)
Kosmetikkglas Spikar (metall)
Vin- og spritflasker Drikkeglas (uorganisk avfall)
Hermetikkboksar Porselen (uorganisk avfall)
Metallok og -korker Keramikk (uorganisk avfall)
Telyshaldar metall Telyshaldar plast (restavfall)
Syltetøyglas Steikepanner (metall)
Aluminiumsfolie/former Vindagusglas (uorganisk avfall)
Tome påleggstuber Gryter (metall)
Gjenvinningsprosessen av glasemballasje

Kva skjer med emballasjen av glas/metall?

Emballasje av glas/metall blir levert til Sirkel AS i Fredrikstad for finsortering. Emballasje av glas/metall blir sortert kvart for seg, og magnetar plukkar ut aluminium og stål som blir sendt vidare til metallgjenvinning. Emballasjen av metall blir smelta om til nye råvarer og selt til produsentar. Emballasjen av glas blir knust og sortert etter farge. Glaset kan bli til ny emballasje til glas og blir også brukt til å lage bl.a. isolasjon og glasbetong.

 

 

Gjenvinning av metallemballasje
Både emballasje av glas og metall kan bli til noko nytt!

Kva er miljø- og klimagevinsten?

Både emballasje av glas og metall blir til noko nytt. Emballasje frå glas kan gjenvinnast i det uendelege. Utvinning av naturressursar til metallemballasje er særs ressurskrevjande og vi vinner på å utnytte ressursane våre fleire gongar. Emballasje frå metall er noko av det lettaste å gjenvinne og er særs energisparande samanlikna med å utvinne nytt metall. Når ein til dømes gjenvinner aluminium, treng ein kunn 5% av energien det tek å utvinne nytt aluminium. Eit døme er at ein gjenvunnen makrell i tomatboks sparar like mykje energi som det tek å tv-en på i 3 timar! På denne måten unngår vi energisløsing, samtidig som vi sparar klimaet for CO2 utslepp. Omlag 75% av all aluminium som nokon gong har blitt produsert, er framleis i kretsløp i dag.

 

Takk for innsatsen!