Ny i Nabolaget?

Er du ny i nabolaget? På denne sida kan du laste ned brosjyre om avfallshandtering på følgjande språk: Norsk, engelsk, tysk, litauisk, polsk, tigrinja og arabisk. Vi har også andre brosjyrer om ulike tema innan sortering og avfall på denne sida. Klikk for å laste ned.

Ny i nabolaget Temabrosjyrer
faxing-a-pdf-300x300.png Ny i nabolaget faxing-a-pdf-300x300.png Matavfall
faxing-a-pdf-300x300.png Engelsk - Ny i nabolaget faxing-a-pdf-300x300.png Farleg avfall
faxing-a-pdf-300x300.png Tysk - Ny i nabolaget faxing-a-pdf-300x300.png Emballasjeplast
faxing-a-pdf-300x300.png Litauisk - Ny i nabolaget faxing-a-pdf-300x300.png Emballasje av glas/metall
faxing-a-pdf-300x300.png Polsk - Ny i nabolaget faxing-a-pdf-300x300.png Brosjyre frå Sirkel
faxing-a-pdf-300x300.png Tigrinja - Ny i nabolaget faxing-a-pdf-300x300.png Kle og tekstilar
faxing-a-pdf-300x300.png Arabisk - Ny i nabolaget faxing-a-pdf-300x300.png Nedgravne løysingar
  faxing-a-pdf-300x300.png Hytte og fritidshus
  faxing-a-pdf-300x300.png Kompostering
  faxing-a-pdf-300x300.png Bokashi kompostering