Vi beklager å måtte utsette innsamlingsaksjonen av farleg avfall på bygdene denne våren. På grunn av korona og slik situasjonen er i dag må personalet vårt prioritere andre oppgåver framover.

Om raude boksen er full kan ein tømme denne gratis på miljøstasjonen både i Hovdebygda og på Grodås.