Eit standard renovasjonsgebyr inneheld:

 • 1 x 140 liter avfallsbehaldar for restavfall. Tøming kvar 4. veke.
 • 1 x 140 liter avfallsbehaldar for matavfall. Tøming kvar 2. veke.
 • 1 x 140 liter avfallsbehaldar for papir/papp/kartong + plast (i eigen sekk). Tøming kvar 4. veke.
 • 1 x 140 liter avfallsbehaldar for glas- og metallemballasje. Tøming kvar 13. veke.
 • 1 raud boks for farleg avfall/småelektrisk avfall (kan tømast på Miljøstasjonen)

Skulle det vere behov for større behaldar eller samarbeidsavtale for eit sameige, kan du lese meir om dette i gebyrlista.

Plussabonnement

Alle våre abonnentar kan bestille ein storleik større avfallsbehaldar for papir og papp enn restavfallsbehaldar. Dette kallast eit plussabonnement og gir ingen ekstra kostnadar. 

Tips før henting

 • Behaldarane må vere framsett seinast kl 06.00 på tømedag. Det kan vere lurt å sette fram behaldarane kvelden før, så er du sikker på at den står framme tidsnok.
 • Last ned appen Min Renovasjon så får du varsel for tøming dagen før.
 • Restavfallet skal vere emballert i pose og ikkje ligge laust i avfallsbehaldaren.
 • Brettar du pappen får du betre plass.
 • Plastsekken skal opp i papirbehaldaren. Kvifor kan du lese i artikkelen: Kvifor skal plastsekken opp i papirdunken
 • Avfallsbehaldarane skal stå 1 - 3 meter frå vegkanten, ha fri tilgang og med ein avstand på 20 cm mellom behaldarane.
 • Ingen overfylte behaldarar - loket skal vere på ved tøming!

Kjeldesortering heime

Les meir om korleis du sorterer avfallet og kva som skjer med dei ulike avfallstypane:

Matavfall

Plastemballasje

Papir, papp og kartong

Glas- og metallemballasje

Restavfall

Farleg avfall

Du kan lese meir om forskriftene for kommunal innsamling av avfall her.

Sjå meir informasjon i brosjyra Velkomen som ny abonnent