Gebyrliste for levering av avfall for privat hushaldning 2019

    Eks mva            Inkl  mva
Restavfall kr 2,00      2,50
Blanda organisk avfall kr 2,00   2,50
Trevirke kr 1,20    1,50
Isopor (per kubikk) kr 40,00    50,00
Impregnert tre (kreosot eller CCA/CA) kr 0,00    0,00
Asbest (inntil 1 000 kg) kr 0,00   0,00
Metall kr 0,00   0,00
Farleg avfall og elektisk avfall (EE-avfall) kr 0,00   0,00
Hageavfall * kr 0,00   0,00
Gummi kr 0,00   0,00
Papir til makulering kr 5,20   6,50
Avfallssekkar (per stk) kr 52,00   65,00
Minstepris - for restavfall og trevirke (0-20 kg)             kr 40,00   50,00
 
Gebyr per kg.
* Gjeld kvist, gras og lauv frå hagen. Greiner med maks diameter 25 cm. Ikkje røter eller sagflis som er trevirke.
NB! Avfall som vert levert frå container-selskap og firmabilar vert rekna som næringsavfall

Dette kan du levere på miljøstasjonen:

• Papir og papp
• Isopor
• Drikkekartongar
• Restavfall
• Tekstilar
• Hushaldningsavfall
• Gips og isolasjon
• Kvitevarer
• Reint trevirke
• Emballasjeplast
• Kreosotstolpar
• Impregnert trevirke
• Metall
• Asbest
• Hageavfall
• Elektrisk og elektronisk avfall
• Glas- og metallemballasje
• PCB og klorparafin vindauge
• Dekk med / utan felg
• Farleg avfall
• Uorganisk materiale (t.d. porselen, fliser og lecablokker)